OpenAlt 2023

Holochain: Distribuované P2P aplikace
11-12, 15:00–15:45 (Europe/Prague), A218
Language: Čeština

V interaktivní přednášce si představíme Holochain - open source framework, umožňující tvorbu distribuovaných, kryptograficky zabezpečených P2P aplikací, poskytující uživatelům plnou kontrolu nad jejich daty a potažmo "digitální identitou". Holochain se snaží vracet k původnímu obrazu decentralizovaného internetu a zároveň otevírat prostor implementaci principů tzv. soběstačné digitální identity (SSI, Self-sovereign identity). V jádru Holochain řeší problém integrity distribuovaných dat, podobně jako blockchain, ale k problému přistupuje jinak: "agent-centric" způsobem, bez vynucování globálního konsensu. Z pohledu open source může být Holochain zajímavý mj. i představením nového open source licenčního modelu, "Cryptographic Autonomy License". V přednášce si příblížíme základní technologické stavební kameny a fungování ilustrujeme na několika konkrétních projektech a příkladech užití (např. P2P certifikace ve vzdělávání, lokální měna, P2P energetika).