OpenAlt 2023

Aktuální stav regulace otevřeného softwaru v EU
11-11, 13:00–13:45 (Europe/Prague), D3
Language: Čeština

Nebývalý rozvoj digitálních technologií s sebou nese potřebu nových pravidel. Jak ale zajistit rovnováhu mezi stanovením funkčních mantinelů pro ty nejmocnější programy a dostatečnou svobodou pro inovace? Ve své prezentaci budu mluvit o tom dobrém i špatném na současném přístupu Evropské unie k regulaci digitálních technologií. Ať už jde o výzvy, kterým čelí vývojáři svobodného softwaru, nebo příležitosti, které může EU nabídnout pro podporu inovací v oblasti open source aplikací.

See also: Prezentace (1.5 MB)

Marcel Kolaja je českým poslancem Evropského parlamentu. Do roku 2022 zastával funkci místopředsedy Evropského parlamentu, nyní působí jako kvestor. Od roku 2022 je také 1. místopředsedou České pirátské strany.
V Evropském parlamentu působí kromě předsednictva také ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a ve výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT). Dále pak v delegacích pro vztahy se Spojenými státy americkými (D-US) a s Indií (D-IN).
Věnuje se zejména tématům spojeným s fungováním společnosti v digitálním věku. Prosazuje otevřené technologie, svobodu na Internetu, nezávislost médií, transparentnost a sjednocenou Evropu.