OpenAlt 2023

Bezpečný nebo použitelný?
11-12, 12:00–12:45 (Europe/Prague), D1
Language: Čeština

Autor používá přes 20 let operační systém OpenBSD. Volba operačního systému na pracovní stanici má vliv jak na bezpečnost, tak na použitelnost. Tyto požadavky jdou často proti sobě. Příklady použití OpenBSD při každodenním používání na notebooku bude autor demonstrovat, že pro něho je bezpečný OpenBSD použitelný také na notebooku.

#Unix #sysadmin, #Python with #PostgreSQL #backend #developer, #coach and happy person

https://www.navratil.cz/
https://www.linkedin.com/in/navratil/