OpenAlt 2023

The world's fastest open source running shoes!
11-11, 17:00–17:25 (Europe/Prague), D3
Language: Čeština

Open Footwear je experimentálno-výskumný projekt, ktorého ambíciou je overiť a propagovať výhody princípov open source a ich uplatnenie v módnom priemysle. Prvým dizajnom predstaveným na tejto platforme je obuv Open Run, ktorá bola navrhnutá a určená na maratónsky beh. Tento model bol prvýkrát predstavený verejnosti v máji 2023, keď bol dizajn sprístupnený pod medzinárodnou otvorenou licenciou (CC BY-SA 4.0).

I am a footwear designer and researcher with cross functional experience in the fields of 3D design and footwear development, 3D printing, rapid prototyping, last design and pattern making.

Over the years, my passion for footwear has led me to marathon running, lecturing and even conducting my own research projects.

I am currently located in Brno, Czech Republic.