OpenAlt 2023

Jiří Marek

Jiří pracuje jako vedoucí Sekretariátu EOSC-CZ a zároveň jako Open Science manažer na Masarykově univerzitě. Prostřednictvím otevřených inovací se snaží posunout českou vědu o krok vpřed. Jiří je také jedním z hlavních iniciátorů Brněnské Open Source deklarace. Sám je environmentálním inženýrem se specializací v oblasti chemie a vodíkových technologií. Věnuje se také problematice IT práva, zejména v oblasti duševního vlastnictví a sdílení na internetu. Je to také průvodce zajímající se o rozvoj moderních měst a v neposlední řadě Brňan od narození.

The speaker's profile picture

Sessions

11-11
11:00
45min
Open Science, EOSC aneb otevřenost a věda
Jiří Marek

Otevřená věda a European Open Science Cloud (tzv. EOSC) jsou témata, která českou akademickou obcí nyní rezonují více než kdy dřív. Příspěvek představí aktuální stav Otevřené vědy a iniciativy European Open Science Cloud (EOSC) v  České republice. Účastníci se dozví, kde hledat aktuální informace, co nás čeká v roce 2024 v oblasti otevřených publikací, správy výzkumných dat a kam směřuje evropský vývoj. Součástí přednášky bude i představení nově vzniklého národního kontaktního místa iniciativy EOSC v ČR – Sekretariát EOSC-CZ. Více na www.eosc.cz nebo zde: https://www.akvs.cz/pracovni-skupiny/ps-os/.

Otevřená společnost, komunity a data
A217